Kontakt


KOVOMONT ZRUČ s.r.o.

Průmyslová 1017
285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 074 49 127

DIČ: CZ07449127

Společnost je registrována u OR MěS Praha, sp. zn. C301210

centrální e-mail: info@kovomont-zruc.cz

tel/fax: 327 532121                               

Kontaktní osoby:

Jméno

Funkce

Telefon

Mobil

Mail

 

     

 

Trojan Miroslav

vedoucí výroby ,
kontroly

327 532121

776 090 996

trojan@kovomont-zruc.cz

Pícha Jiří

technolog, nabídky ,
  poptávky, jednatel

327 532121

721 251 227

picha@kovomont-zruc.cz

Melcrová Lenka

účetní

327 532891

722 310 108

fakturace@kovomont-zruc.cz

Maštalíř Vladislav příprava výroby,pětiosé obrábění 327 532 121 721 423 566 obrabenicnc@kovomont-zruc.cz

 

Pracovní doba výroba , technologie :      Po - Pá   6:00 : 14:30

Pracovní doba účetní :                              Po - Pá   7:30 :  16:00

přestávka na oběd 10:00 - 10:30

Popřípadě mobilní telefony možno do 16:00

 

Zásady ochrany osobních údajů

  

Zásady ochrany osobních údajů

Oceňujeme váš zájem o naše webové stránky a naši společnost KOVOMONT ZRUČ s.r.o.. Velice si vážíme důvěry v nás a uznáváme jak význam, tak i povinnost zacházet s vašimi daty opatrně a chránit tyto údaje před zneužitím.

Používáním našich webových stránek a nabízených nabídek souhlasíte s tím, že údaje, které jste nám poskytly, mohou být uloženy, zpracovány nebo použity v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Sběr, zpracování nebo použití osobních údajů

Osobní informace jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Osobní údaje o vás shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně nebo se souhlasem a pokud se na ně vztahuje zákon.

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám říkali, kdo jste. Každý přístup na naše webové stránky a každá žádost o soubor uložený na našich webových stránkách jsou zaznamenány. Toto protokolování se týká pouze informací, které vám neumožňují se identifikovat. Jsou zaznamenány následující údaje: Název požadovaného souboru, datum a čas žádosti, množství přenesených dat, oznámení úspěšžádosti, použitý webový prohlížeč a požadující doménu. Logování slouží interním systémovým a statistickým účelům a tyto údaje analyzujeme pouze v anonymní nebo pseudonymizované podobě. IP adresy žádajících počítačů nejsou shromažďovány našim webem.

V praxi budeme shromažďovat pouze takové údaje, které jsou potřebné pro poskytování služeb, například odpovědi na vaše dotazy nebo na provedení smluv mezi námi, které budou uloženy a šifrovány na zabezpečených serverech. Pokud vás budeme žádat o další údaje, které nejsou povinné, jasně označíme tyto odpovědi jako dobrovolné.

Budou osobní údaje zpřístupněny třetím stranám?

Převod vašich údajů třetím stranám bude probíhat pouze v rámci implementace požadovaných služeb nebo v jakémkoli jiném případě s vaším svolením. Převod údajů týkajících se vaší osoby na vládní subjekty nebo orgány bude probíhat pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Bezpečnostní

Pokud zadáte osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa nebo číslo platební karty, budou tyto informace převedeny šifrovaným způsobem. Jakmile nám vaše data předáte, budou uloženy na zabezpečeném serveru. Tím se zabrání neoprávněnému přístupu k datům. Naše bezpečnostní postupy se neustále zlepšují v souladu se současným technologickým vývojem.

Vyhrazujeme si právo spolupracovat s poskytovateli, kteří provozují servery a  řídí se zásadami bezpečného přístavu, a proto zaručují stejnou úroveň ochrany dat uložených na jejich serverech, která platí v rámci EU.

Vymazání shromážděných dat

Vymazání shromážděných údajů nastane, když odvoláte souhlas se zpracováním takových údajů, pokud znalosti vašich dat již nebudou nutné pro splnění účelu, který vede ke shromažďování a zpracování vašich dat, nebo pokud zpracování vašich údajů není povoleno zákonem.

 

Sociální sítě

Na našich webových stránkách jsou umístěny pluginy z běžných sociálních sítí. Pokud použijete takový plugin, vytvoří se spojení se servery příslušné sociální sítě a informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách budou přeneseny. Pokud jste přihlášeni k uvedené sociální síti, mohou být tyto informace propojeny sociální sítí s vaším osobním profilem. KOVOMONT ZRUČ s.r.o. neodpovídají za přenos a zpracování vašich dat prostřednictvím sociálních sítí. Přečtěte si podmínky a zásady použití příslušných sociálních sítí.

Použití souborů cookie

Naše webové stránky používají tzv. cookies na několika místech. Poskytují naši službu uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a přístupné vaším prohlížečem. Většina použitých souborů cookie jsou tzv. cookies pro relaci. Po návštěvě se automaticky vymažou. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry.

Samozřejmě můžete navštívit naše webové stránky bez použití cookies. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie do počítače, můžete příslušnou možnost deaktivovat v nastavení systému prohlížeče. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat z počítače pomocí nastavení systému prohlížeče.

Ochrana nezletilých

Děti a mladiství s omezenou způsobilostí k právním úkonům v zásadě nemohou bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonného zástupce převádět na naše webové stránky žádné osobní údaje. Firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o. nebude v žádném případě vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí nebo dospívajících s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebude používat tato data v jakékoliv formě nebo nebude tyto údaje předávat třetím osobám bez souhlasu.

Adresář pro právo na informace / veřejný postup

Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených osobních údajích, jejich provenienci a jejich příjemcům, stejně jako o rozsahu a účelu zpracování údajů. Dále můžete požádat o opravu nesprávných údajů týkajících se vaší osoby. Chcete-li získat informace o uložených datech nebo máte otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webu nebo nám napište přímo na Info@kovomont-zruc.cz