Obrábění

Požadavky na efektivní výrobu přesných dílů se stále zvyšují.Složitost obráběných dílů, nároky na rozměrovou i tvarovou přesnost a v neposlední řadě snaha o vyšší produktivitu vyžadují neustálou obnovu strojního parku.

Proto naše firma pořídila a obrábí na špičkovém pětiosém frézovacím centru EMCO MAXXMILL 500 s kompletním softwarem pro programování a simulace obrábění.

 

Přímý kontakt : obrabenicnc@kovomont-zruc.cz